Hong Kong Economic and Trade Office

Hongkong setzt Erfolgskurs weiter fort

Hongkongs Financial Secretary John C. Tsang zu Besuch in Wien

OTS0342
28.05.2008 15:00