ContourGlobal kondigt extra aanbod aan van zijn bestaande Senior Gedekte Obligaties die vervallen in 2021

Luxemburg (ots/PRNewswire) - ContourGlobal Power Holdings S.A. (de "Emittent") heeft vandaag aangekondigd van plan te zijn een extra totale hoofdsom van EUR50 miljoen aan te bieden als deel van zijn senior gedekte obligaties van 5,125% die vervallen in 2021 (de "Obligaties") in het kader van een privaat aanbod aan in aanmerking komende kopers als een aanvulling op de bestaande obligaties voor een hoofdsom van EUR600 miljoen die op dit moment uitstaande is (de "Bestaande Obligaties"). De voorwaarden van de Obligaties zullen identiek zijn aan die van de Bestaande Obligaties, behalve de uitgiftedatum, de ingangsdatum vanaf wanneer er rente wordt opgebouwd en de initiële prijs. De Emittent is van plan om de netto opbrengsten van het aanbod aan te wenden voor algemene bedrijfsdoelstellingen.

De Obligaties worden aangeboden in een privaat aanbod dat is vrijgesteld van de registratievereisten van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), enkel aan gekwalificeerde institutionele kopers, op grond van Rule 144A van de Securities Act en buiten de Verenigde Staten aan niet-Noord Amerikaanse beleggers op grond van Regulation S van de Securities Act. De Obligaties zullen niet worden geregistreerd ingevolge de Securities Act of de effectenwetgeving van andere staten en ze kunnen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder een effectief attest van registratie of een van toepassing zijnde vrijstelling van de registratievereisten of een transactie die niet onderhevig is aan de registratievereisten van de Securities Act of de effectenwetgeving van een andere staat.

Dit persbericht is geen aanbod tot verkoop noch een verzoek betreffende een aanbod tot aankoop van de Obligaties. Verder zal het niet als aanbod, verzoek of verkoop worden beschouwd in een jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn.

Over ContourGlobal

De Emittent is een financiële dochteronderneming in volledige eigendom van ContourGlobal L.P., een vrijgestelde commanditaire vennootschap gevestigd op de Kaaimaneilanden (samen met zijn geconsolideerde dochterondernemingen, "ContourGlobal"). ContourGlobal is een toonaangevende ontwikkelaar en operator van groothandelsbedrijven in elektriciteitsopwekking met activiteiten in 19 landen wereldwijd.

Toekomstgerichte Verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillend zijn van die in de toekomstgerichte verklaringen. De Emittent is niet verplicht om de resultaten van eventuele herzieningen van deze toekomstgerichte verklaringen inzake gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit bericht, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in de business activiteiten van ContourGlobal of onverwachte gebeurtenissen, openbaar te maken.

Rückfragen & Kontakt:

Jim Karp
Executive Vice President of Finance
+44 207 355 7320
jim.karp@contourglobal.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS | PRN0004